Tabăra de la Țînțăreni

Încă de la începutul lui februarie ,Tudor , își așezase tabăra la Țînțăreni.Localitatea aceasta  fusese anume aleasă pentru concentrarea oastei sale, întrucât prezenta o serie de avantaje, fiind situată, caz mai rar întâlnit, la confluența a cinci văi și totodată în centrul teritoriului Olteniei,deci un important nod de comunicație, ceea ce îi înlesnea mult aprovizionarea.Pandurii mai în vârstă cunoșteau bine locurile ,pentru că semai adunaseră aici și altă dată , în trecutul  război purtat împotriva otomanilor.

Priceperea cu care Tudor Vladimirescu și-a ales acest loc pentru concentrarea trupelor este o dovadă în plus a capacității sale de comandant.Țînțărenii se aflau la o sufientă distanță (peste 60 Km.)de cele mai apropiate garnizoane otomane,ceea ce excludea pericolul unui atac prin surprindere.Iar în cazul când ,cum arătau într-o lucrare Dan Beridei și Traian Mutașcu , ” forțele stăpânirii sau cele turcești au fi întreprins un atac înainte ca trupele răsculaților să fie pregătite de luptă”, ele se puteau ușor retrage în munți,opunând rezistență pe aliniamente succesive,sprijinite pe mănăstirile întărite aflate în stăpânirea lor.

Tudor rămâne la Țînțăreni peste trei săptămâni, timp în care însă se reîmprospătează pregătirea militară a pandurilor și se rezolvă numeroase probleme de ordin organizatoric și disciplinar.Aici se completează efectivele ,se face instrucțiune comform unui program, se îmvață mânuirea armamentului.Nu dispuneau toți pandurii de puști,pistoale și săbii,iar cele existente ,învechite,unele greu de mânuit, necesitau adesea reparații.Un număr destul de mare de ostași se foloseau de uneltele lor de muncă ,securi,coase și furci de fier ,transformate la nevoie și în arme, după o străveche deprindere sau își făceau ghioage ghinuite și lănci de lemn cu vârf metalic,ascuțit,ușor de mânuit,foarte eficace în lupta apropiată și a căror confecționare nu cerea cine știe ce pricepere tehnică sau instalații complicate.

Acest poate prea lung popas într-un moment revoluționar mai avea și alte scopuri,printre care acela al unei aprovizionări îndestulătoare întreținerii unei oștiri în continuă dezvoltare,al creării de stocuri în vederea marșului spre București,precum și nevoia imperioasă de a-și procura muniție.

Vladimirescu avea experiență de comandant ,dobândită în timpul războiului împotriva Turciei .Este de presupus că prezența sa permanentă în mijlocul pandurilor,grija față de ei ,energia dovedită în toată activitate sa,se va fi răsfrânt pozitiv în pregătirea oastei revoluționare ,care ajunge în timpul staționării la Țînțăreni la un efectiv de peste paru mii de panduri,cărora li se adăugau cei cinci sute de arnăuți călări comandați de Hagi Prodan și Dimitrie Macedonschi.

De aici Tudor își întinde stăpânirea asupra întregii Oltenii.Detașamente speciale trimise de el ocupă în continuare mânăstirile dinspre munți, cum erau Polovragi,Horezu,Bistrița,Cozia,Crasna, își instalează în ele mici garnizoane prevăzute cu muniții și provizii, în vederea folosirii lor ca centre întărite, într-o eventuală retragere și luptă de lungă durată.Tudor avea  chiar să declare ceva mai târziu că a umplut mănăstirile de peste Olt cu provizii și panduri ,încât se poate ține acolo doi-tre ani,luptând pentru drepturile țări sale până când le va căpăta.

Popasul acesta mai era determinat și de nevoia unei coordonări a marșului său spre București cu acțiunea militară a Eteriei și desigur a trupelor ruse ce erau așteptate s-o urmeze.

(Marin Mihalache- Tudor Vladimirescu)

 

EROII DIN PRIMUL ȘI AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

 

EROII SATULUI ȚÎNȚĂRENI

MONUMENTUL ”ONOARE ȘI PATRIE”-COMUNA ȚÎNȚĂRENI, SAT ȚÎNȚĂRENI,JUDEȚUL GORJ

„OSTAȘILOR ÎN COMUNA ȚÎNȚĂRENI JUD. DOLJ CĂZUȚI ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 1916-1919”

RIDICAT ÎN 1934 DE COMITETUL PREȘEDINTE DE ONOARE I.GÂRBOVICEANU PREFECTUL JUDEȚULUI DOLJ ,CARE A DAT TOT CONCURSUL MORAL ȘI MATERIAL ,PREȘEDINTE ACTIV I.STANCIU MEMBRII:I.NEGREANU,N.N.PRETORIAN,I.CORĂȚU,C.I.FLORICAN,B.MARCU,I.HERA,C.MIHĂILESCU,C.N.FLORICAN,LUCIA GHIȚĂ,MILITARU I.TĂNASIE,MARIA MARGHIOALA.

„URMAȘI,ADUCEȚI-VĂ AMINTE CĂ AM MURIT PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI ȘI PENTRU LIBERTATEA VOASTRĂ”
„NU VĂRSAȚI LACRIMI PE MORMINTELE EROILOR ,CI MAI CURÂND SLĂVIȚI-I ÎN CÂNTECE AȘA CA FAIMA NUMELUI LOR SĂ RĂMÂNĂ UN ECOU PRIN LEGENDA VEACURILOR”(MARIA)

 

Nr.

crt.

 

Numele și Prenumele

 

Grad

1.  MIHĂILESCU VASILE  SUBLOCOTENENT
2.  SÂRBU I.FLOREA  PLUTONIER 
3.   CARAGESCU ILIE   SERGENT 
4.   ANGHELACHE I.GHEORGHE   SERGENT 
5.   BOIANGIU G.DUMITRU  SERGENT 
6.   MIHĂILĂ S.ION   SERGENT 
7.   SÂRBU I. GHEORGHE  SERGENT 
8.   VĂDUVA I. GHEORGHE   SERGENT 
9.   TOTOLIN N.MIHAI   CAPORAL
10.   BOIANGIU G.ALEXANDRU  CAPORAL 
11.   CIOBOTEA G.ILIE  CAPORAL 
12.   AFRIM ION  SOLDAT
13.   ANGHEL GRIGORE   SOLDAT
14.   ANGHEL C.CONSTANTIN   SOLDAT 
15.   ARPEZEANU C.DUMITRU  SOLDAT  
16.   BARBU ION  SOLDAT  
17.   BĂRĂGAN ION   SOLDAT  
18.   BĂLĂCEANU C.GHEORGHE  SOLDAT  
19.   BĂLOI CONSTANTIN  SOLDAT  
20.   BIRĂU NICOLAE  SOLDAT  
21.   BOIANGIU G.CONSTANTIN  SOLDAT  
22.   BOIANGIU G.SAVU  SOLDAT  
23.   BRÂNDUȘOIU C.MIHAI  SOLDAT  
24.   BRÂNDUȘA G.TUDOR  SOLDAT  
25.   BURDUȘEL M.ION  SOLDAT  
26.   BURIC C.CONSTANTIN  SOLDAT  
27.   CĂLINA M.DUMITRU  SOLDAT  
28.   CĂLINA R.CONSTANTIN  SOLDAT  
29.   CIOBOTEA C.DUMITRU  SOLDAT  
30.   COJOCARU C.DUMITRU  SOLDAT  
31.  COJOCARU M.ION  SOLDAT  
32.  CORÂȚU M.ION  SOLDAT  
33.  CORÂȚU B.MIHAI  SOLDAT  
34.  COSMA I.ION  SOLDAT  
35.  CREȚU M.CONSTANTIN   SOLDAT  
36.  DINESCU MIHAI  SOLDAT  
37.  DUMITRU I. ILIE  SOLDAT  
38.  ENACHE I.NICOLAE  SOLDAT  
39.  FIERARU VASILE  SOLDAT  
40.  GEANTĂ B.GHIȚĂ  SOLDAT  
41.  GUGEA I.NICOLAE  SOLDAT  
42.  HERA ION  SOLDAT  
43.  LACIU I.ION  SOLDAT  
44.  LACIU GH.CONSTANTIN  SOLDAT
45.  MITRACHE GHEORGHE  SOLDAT 
46.  MUNTEANU V.ION  SOLDAT 
47.  MUNTEANU D.NICOLAE  SOLDAT 
48.  MUNTEANU D.ION  SOLDAT 
49.  MARGHIOALA I.GHEORGE  SOLDAT 
50.  MARGHIOALA I.CONSTANTIN  SOLDAT 
51.  NĂBOIU GHEORGHE  SOLDAT 
52.  NEGREANU C.ȘTEFAN  SOLDAT 
53.  ORTILĂ I.PETRE  SOLDAT 
54.  PUFU C.DUMITRU  SOLDAT 
55.  PLUȚU D.CONSTANTIN  SOLDAT 
56.  PĂDUCEL ȘTEFAN  SOLDAT 
57.  PUCIU I.CONSTANTIN  SOLDAT 
58.  POPESCU GHEORGHE  SOLDAT 
59.  FLORESCU I.ION  SOLDAT 
60.  FLORESCU I.ȘTEFAN  SOLDAT 
61.   PLUȚU C.ILIE  SOLDAT
62.   PUFU C.ILIE  SOLDAT 
63.   PUFU F.CONSTANTIN  SOLDAT 
64.   ROȘCULESCU D.GHEORGE  SOLDAT 
65.   STAICU I.GHEORGHE  SOLDAT 
66.   ȘOTEA D.CONSTANTIN  SOLDAT 
67.   STAICU ILIE  SOLDAT 
68.   ȘTOFLEA C.NICOLAE  SOLDAT 
69.   SPRÂNCU N.ION  SOLDAT 
70.   ȘERBĂNOIU C.ION  SOLDAT 
71.   SĂNDOIU D.CONSTANTIN  SOLDAT 
72.   SĂNDOIU GHEORGHE  SOLDAT 
73.   STÂNGĂ C.GHEORGHE  SOLDAT 
74.   ȘCHIOOU CONSTANTIN  SOLDAT 
75.   SÂRBU C.GHEORGHE  SOLDAT 
76.   STELEA TUDOR  SOLDAT 
77.   TRUȘCĂ B.NICOLAE  SOLDAT 
78.   TRUȘCĂ C.NICOLAE  SOLDAT 
79.   TRAIAN STAN  SOLDAT 
80.   TUNARU I.GHEORGHE  SOLDAT 
81.  TUNARU I.NICOLAE  SOLDAT
82.  TOTOLIN N.MARIN  SOLDAT
83.  TURCULEȚU D.GHEORGHE  SOLDAT
84.  TURCULEȚU D.DUMITRU  SOLDAT
85.  TĂNASIE C.GHEORGHE  SOLDAT
86.  TRANCĂ IANCU  SOLDAT
87.  VĂDUVA ION  SOLDAT
88.   VASILESCU ȘTEFAN  SOLDAT 

 

 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele

 

Anul decesului

1.

Văduva Gheorghe

1916

2.

Stan Dumitru

1916

3.

Spătaru Marin

1916

4.

Spătaru Radu

1916

5.

Oproiu Nicolae

1916

6.

Oproiu Constantin-Grigorie

1916

7.

Răduț Gheorghe

1916

8.

Grădinaru D.Ion

1916

9.

Răduleț Pătru

1916

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Anul decesului

1.

Slt.Păunescu Vasile

1944

2.

Staicu Ion-Ioniță

1944

3.

Barbu Mihai

1944

4.

Marica Titu

1944

5.

Prodea Petru

1944

6.

Prodea Nicolae

1944

7.

Istudora Mihai

1944

8.

Mogoșanu Grigore

1916

9.

Mogoșanu Dumitru

1916

10.

Pârvu Mihai

1916

11.

Parpală Dumitru

1944

12.

Florea Șt.Marin

1944

13.

Lambu Nicolae

1916

14.

Lambu Ilie

1916

15.

Florea Ștefan

1944

16.

Ciucă Pătru

1944

17.

Hârșovoiu Dumitru

1944

18.

Pandia Ion

1916

19.

Pandia Constantin

1916

20.

Stanca Nicolae

1916

21.

Perețeanu Marin

1916

22.

Pârvulescu Pătru

1916

23.

Doroi Ilie

1916

24.

Trăistaru Marin

1944

25.

Doroi N.Ilie

1944

26.

Doroi Nicolae

1944

27.

Grădinaru Alexandru

1944

28.

Florea Marin

1944

29.

Gulie Mihai

1944

30.

Trâncă Nicolae

1944

31.

Preduca Ion

1944

32.

Preduca Gheorghe

1916

33.

Preduca P.Ion

1916

34.

Gogiomanu Gheorghe

1916

35.

Marica Marin

1944

36.

Manciu Ion

1916

37.

Manciu Marin

1916

38.

Doroi Constantin

1944

39.

Nicola Ilie

1916

40.

Cernea Constantin

1916

41.

Neagoie Constantin

1944

42.

Pârvu Ion

1916

43.

Perețeanu Mihai

1916

44.

Purcaru Constantin

1944

45.

Cardel Alexandru

1916

46.

Ghiță Nicolae

1944

47.

Cardel Ion

1916

48.

Cărăvan N.Nicolae

1944

49.

Tudor I.Nicolae

1944

50.

Mocârcioiu Constantin

1944

51.

Godeanu Dumitru

1944

52.

Stanciu Gheorghe

1944

53.

Ancuța Gheorghe

1944

54.

Idițoiu Dumitru

1944

55.

Istudora Mihai

1944

56.

Otoiu Nicolae

1944

57.

Pârvulescu Constantin

1944

58.

Nanu Gheorghe

1944

59.

Răducanu Toma

1916

60.

Gapie Constantin

1916

61.

Popescu Dumitru

1916

62.

Stoian Ștefan

1944

63.

Mocârcioiu Marin

1916

64.

Mocârcioiu Pătru

1916

65.

Bușe Tudor

1944

66.

Cardel Alexandru

1916

67.

Grigoroiu Constantin

1916

68.

Bușe Petre

1944

69.

Bidică Ion

1944

70.

Negroiu Dumitru

1916

71.

Buric Petre

1916

72.

Buric Constantin

1916

73.

Florea Marin

1944

74.

Buric Ion

1944

75.

Popescu Dumitru

1944

76.

Căluțoiu Ilie

1944

77.

Spânu Nicolae

1944

78.

Prodea Petre

1944

79.

Prodea Nicolae

1944

80.

Bidică Ion

1944

81.

Briceag Dumitru

1944

82.

Briceag Dumitru

1944

83.

Tentea Constantin

1944

84.

Vinerian Bădoi

1989

 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele

 

Anul decesului

1.

Dobre Ion

1916

2.

Ancuța Ilie

1916

3.

Tălău Ilie

1944

4.

Otoiu Gheorghe

1916

5.

Tălău Septimiu

1944

6.

Tălău Dumitru

1944

7.

Tălău Ion

1916

8.

Nițu Constantin

1916

GALERIE

CINE ESTE ONLINE

Avem 130 vizitatori și niciun membru online

România 100

100

DPO

GDPR

CONTACT

Adresa: Sat Țînțăreni, Com. Țînțăreni, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 123,  jud. Gorj, cod poștal 217535
Telefon: 0253-473109, 473108
Fax: 0253-473109
http://www.primariatantareni.ro

MultiTrans

Tradu

English French German Romanian

Localizare

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Biblionet

Muzeu